Spaľovne odpadov • okr. Považská Bystrica a okolie

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.

Služby v oblasti nakládání s odpady a konečné zneškodnění nebezpečných odpadů ve vlastní spalovně. V současné době působíme na území celé Moravy, ale naše aktivity zasahují i do Čech. Zajišťujeme služby živnostníkům, malým a středním soukromým firmám, orgánům …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava

Český výrobce obuvi, kožené a kožešinové konfekce, dámské a pánské obuvi, kožených rukavic, kožené galanterie, průmyslové galanterie a průmyslových a technických obalů. Provozujeme spalovnu odpadů.

Ekologizácia spaľovne nebezpečného odpadu, Považská Bystrica. Zmena ...

www.enviroportal.sk/en/eia/detail/ekologizacia-s …

Ekologizácia spaľovne nebezpečného odpadu, Považská Bystrica. Zmena stavby pred dokončením. Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA Activity: 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie Base information. Aim of the project: Najpodstatnejšia zmena v technológii v ...

Ekologizácia spaľovne nebezpečného odpadu, Považská Bystrica. Zmena ...

www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/ekologizaci …

Ekologizácia spaľovne nebezpečného odpadu, Považská Bystrica. Zmena stavby pred dokončením. Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA Činnosť: 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie Druh procesu: Zisťovacie konanie ...

O nás - Tepláreň

www.teplaren.sk/o-nas

Tepláreň Považská Bystrica je jedným z popredných výrobcov elektriny a tepla na Slovensku. Zdroj je paroplynový cyklus, ktorý má nominálny výkon 64 MW elektrický a 105 MW tepla. ... Uvedenie do prevádzky horúcovodnej kotolne a spaľovne odpadov . 1998.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

www.crz.gov.sk/data/att/313605_dokument1.pdf

Okres Považská Bystrica Obec Považská Bystrica Ulica Robotnícka Číslo 3. Ciele Projektu Cieľ projektu Ekologizáciou spaľovne vytvoriť kapacitu pre termické zneškodnenie nebezpečných odpadov v objeme 7 000 t/r, spôsobom priaznivým pre životné prostredie.

Spaľovne odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/dokument/100872/spalovne-od …

Zoznam spaľovní odpadov. Zoznam spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov pravidelne eviduje a zverejňuje Slovenská agentúra životného prostredia na stránke enviroportal.sk. Nasledujúci zoznam je z roku 2016. Spaľovne komunálnych odpadov >= 2t/hod. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 32,7 t/h ...

Prečo sa na Slovensku nespaľuje odpad | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/102087/preco-sa-na …

Smolenice, Považská Bystrica), o nových spaľovniach ani nehovoriac (Nitra, Prešov). ... Bohužiaľ, Európska komisia sa vyjadrila, že výstavbu spaľovne odpadov nebude z týchto zdrojov financovať, iba v opodstatnených prípadoch (príspevok RNDr. A. Hlavatej na konferencii e+ 2013 „Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov“ v ...

Enviroregister.sk | Skládky odpadov

www.enviroregister.sk/skladky-odpadov.html

Skládkovanie ostatných a nebezpečných odpadov skládkovaním, ktoré nie je možné druhotne, materiálovo ani energeticky zhodnotiť. www.zsnpspo.sk. Brantner Lučenec s ... Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu a podnikovú sféru v regióne Považskej Bystrice. www.mgw.sk. ...

Megawaste Slovakia s.r.o. | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/prevadzky/megawaste-slovak …

Zariadenia pre materiálové využívanie odpadov; Zariadenie pre energetické využívanie odpadov; Zariadenia pre využitie biologického potenciálu organických odpadov; ... 017 07 Považská Bystrica. Tel.: +421 800 153 000. Kontakt: Tel: +421 800 153 000 E-mail: info@megawaste.sk E-mail: megawaste@megawaste.sk. Všetky prevádzky ...

Poplatky za komunálny odpad majú v roku 2023 v Považskej Bystrici ...

trencin.zoznam.sk/poplatky-za-komunalny-odpad-ma …

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad majú v budúcom roku stúpnuť v Považskej Bystrici o 60 percent. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla vedúca komunikačného oddelenia mestského úradu Miluše Kollárová. V Považskej Bystrici podľa nej nemenili výšku poplatku za odvoz odpadu od roku 2019, aj tento rok bola na...

Ekologizácia spaľovne nebezpečných odpadov Považská Bystrica

www.crp.gov.sk/ekologizacia-spalovne-nebezpecnyc …

Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595 info@vlada.gov.sk www.crz.gov.sk

MGW – services

www.mgw.sk

Prenájom kontajnerov a zber odpadov Letná a zimná údržba Legislatívne poradenstvo Dotrieďovanie odpadu na separačnej linke. ... Hlavným partnerom je mesto Považská Bystrica, s ktorým máme uzatvorený 10-ročný kontrakt, ďalšími významnými partnermi sú mesto Nová Dubnica, mesto Nemšová a 43 obcí z považskobystrického a ...

N OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

www.mgw.sk/wp-content/uploads/2022/10/27_Rozhodn …

Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované v priestoroch budovy spaľovne nebezpečných odpadov v areáli Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Ide o objekt kotolne súp. č. 2655, ktorá je situovaná na pozemku KN – ... poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00 610 411 na základe ...

Považská Bystrica – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%A1_Bystrica

www.povazska-bystrica.sk: E-mail: primator @povazska-bystrica.sk: Adresa obecního úřadu: Mestský úrad Považská Bystrica Centrum 2/3 017 01 Považská Bystrica: Telefonní předvolba: 042: PSČ: 017 01: Označení vozidel (do r. 2022) PB: NUTS: 512842: multimediální obsah na Commons: Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ekologizácia spaľovne nebezpečného odpadu, Považská Bystrica. Zmena ...

www.enviroportal.sk/de/eia/detail/ekologizacia-s …

Ekologizácia spaľovne nebezpečného odpadu, Považská Bystrica. Zmena stavby pred dokončením. Gesetz: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA Vorhaben: 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie Druh procesu: Zisťovacie konanie ...

Mestský podnik OLO pre pandémiu ruší jarnú odstávku spaľovne odpadov ...

bratislava.sme.sk/c/22367727/mestsky-podnik-olo- …

Banská Bystrica Kysuce Liptov Novohrad Orava Považská Bystrica Prievidza Turiec Zvolen Žiar Žilina. Východ ... (OLO) ruší pre situáciu okolo pandémie nového koronavírusu jarnú odstávku spaľovne odpadov v bratislavskom Vlčom hrdle. Plánovaná bola od 18. apríla do 10. mája. Pre TASR to potvrdila asistentka predstavenstva OLO ...

Považská Bystrica

www.povazska-bystrica.sk

Považská Bystrica získala certifikát upracme Slovensko. Dvadsiaty druhý apríl patrí už tradične Dňu Zeme. Pri tejto príležitosti pripravilo Mesto Považská Bystrica aj tento rok veľké jarné upratovanie, ktoré sa konalo od 17. do 22. apríla. Touto aktivitou sa pripojilo k iniciatíve Upracme svet, upracme Slovensko, v rámci ...

odbor starostlivosti o životné prostredie

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

Zmena navrhovanej þinnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie“ navrhovateľa ŽP EKO QELET a. s., ýeskoslovenskej armády 1694, 036 01 Martin, IýO 36 421 120, predmetom, ktorej je rozšírenie portfólia zbieraných kovových odpadov a rozšírenia vykonávaných inností o zber elektroodpadov ...

Zber preprava a recyklácia žiariviek, led žiaroviek a svietidiel ...

ekolamp.sk/zoznam-zbernych-miest

017 01 Považská Bystrica: EURONICS Prievidza, s.r.o. Bojnická cesta 39C 971 01 Prievidza: Ján Rončák – BREL: Centrum 2622 017 01 Považská Bystrica: ... Areál spaľovne odpadov 043 46 Košice: LEMA s.r.o. Zemplínske Hradište 369 076 01 Zemplínske Hradište: Marius Pedersen a.s., stredisko Košice:

Zariadenie na zber a výkup odpadov – Považská Bystrica, Podhradie ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

ŽP EKO QELET a.s. – Považská Bystrica, Podhradie Zariadenie na zber a výkup odpadov - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 2 Obsah I. Údaje o navrhovateľovi 1. Názov 2. Identifikačné číslo 3. Sídlo 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarateľa 5.

Považská Bystrica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%A1_Bystrica

Považská Bystrica (nem. Waagbistritz, maď. Vágbeszterce) je okresné, priemyselné mesto na severozápade Slovenska na rieke Váh. Nachádza sa medzi mestami Púchov a Bytča, leží v Trenčianskom kraji. Počtom obyvateľstva je trináste najväčšie mesto na Slovensku a tretie v kraji.