Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny • okr. Považská Bystrica a okolie

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa a poskytuje informace o volném pohybu v EU.

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPovažská Bystrica > Úrad ...

www.upsvr.gov.sk/pb.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Inštitúcie - UPVS - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/institucie/_30dbfe90-bb5d-43 …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ... 17,00 h - služba pre klientov na všetkých oddeleniach odboru služieb zamestnanosti a odboru sociálnych vecí a rodiny. Informácie o tom, ktorý zamestnanec oddelenia poskytuje službu je možné sa dozvedieť na t. č. 048/2440 111 ...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

www.otvaracie-hodiny.sk/product/urad-prace-socia …

Otváracie hodiny pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica. Prejsť na obsah. ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Centrum 13/17 017 01 Považská Bystrica. Ďalšie informácie. Telefón: 042 / 244 09 99: E-mail: pb@upsvr.gov.sk: Web:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

crz.gov.sk/1569296-sk/urad-prace-socialnych-veci …

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica: 29. Máj 2023. Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 23/11/054/250: ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica: 25. Apríl 2023. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1/2023/SPODASK

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPovažská Bystrica > Úrad ...

www.upsvr.gov.sk/pb.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

www.facebook.com/people/%C3%9Arad-pr%C3%A1ce-soc …

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Povazska Bystrica. 154 likes. Government organization

Ministerstvo

www.mpsv.cz/ministerstvo

Vedení ministerstva. Úřední deska MPSV. Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů resortu. Média a veřejnost. Právní předpisy. Dotace a veřejné zakázky. Věda a výzkum v rámci resortu MPSV. Projekty EU. Důležité odkazy (specializované registry)

Průvodce - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

pondělí 5. června. 16:00 - V letošním roce se bude konat již devátý ročník Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta usiluje o vytváření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí v České republice a zaměřuje se také na přímé zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje ...

Kontakty - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/kontakty

Veřejnost. Konkrétní dotazy můžete zasílat na adresu posta@mpsv.cz, kam můžete směrovat i připomínky týkající se obsahu internetových stránek.; Adresa elektronické podatelny je posta@mpsv.cz.; Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím můžete zasílat elektronicky na adresu posta@mpsv.cz.; Technické problémy s internetovým portálem MPSV ...

Ministerstvo - MPSVR SR

www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky. Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc ...

www.upsvr.gov.sk/pb/aktualne-oznamy/ministerstvo …

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica > Aktuálne oznamy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020.

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty > Kontakty - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/pb/urad-psvr/kontakty.html

Naše registre. Sprostredkovatelia zamestnania za úhradu. Agentúry podporovaného zamestnávania. Agentúry dočasného zamestnávania. Sociálne podniky. Chránené dielne a chránené pracoviská. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica > Úrad PSVR > Kontakty.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - Považská Bystrica

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Urady/Ura …

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica. Služby pre verejnosť v oblasti sociálnych vecí.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

crz.gov.sk/1569296-sk/urad-prace-socialnych-veci …

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica: 9. November 2020. ... Dohoda_5819: 12 665,97 € Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica: 4. November 2020. D O H O D A číslo: 20/11/54E/3409 Dohoda_4432

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

www.employment.gov.sk

Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur. Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Rezort práce naposledy upravoval ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica (6 ...

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-prace-socialnyc …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ... Katalóg Úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sociálna poisťovňa (78) Sociálne inštitúcie ... Slovensko Trenčiansky kraj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - Považská Bystrica. 1 - 6 z celkom 6 výsledkov Zoradiť podľa ...

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ...

www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerst …

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ... 8 104 Bratislava IV 48 306 Považská Bystrica 9 105 Bratislava V 49 707 Prešov ... odovzdá štatistické údaje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. januára nasledujúceho roka. VYSVETLIVKY K VÝKAZU V(MPSVR SR) 13-01 ...

453/2003 Z.z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v o... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/453

89/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 198/2020 Z. z.

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ...

www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerst …

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ... 8 104 Bratislava IV 48 306 Považská Bystrica 9 105 Bratislava V 49 707 Prešov ... odovzdá štatistické údaje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. januára nasledujúceho roka. VYSVETLIVKY K VÝKAZU V(MPSVR SR) 13-01 ...

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ...

www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerst …

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva štatistickézisťovanieza účelomzískaťinformácie o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ... 8 104 Bratislava IV 48 306 Považská Bystrica 9 105 Bratislava V 49 707 Prešov