Školy a výchovné inštitúcie

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica. 042 432 58 66; 042 432 23 78; Mobil: 0903 433 866. 17054389. 2020712650. Moyzesova 1 017 01 Považská Bystrica Považská Bystrica Slovakia. PaedDr. Eva Iliašová

zsmoyzespb.edupage.org/

Základná škola - EduPage

Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica. Slovenčina (Slovak) +-Prihlásenie. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica. Hlavná stránka; Novinky; O škole. Rôzne. ... Nemocničná 987/2 017 01 Považská Bystrica Slovakia. 35995998. Prihlásenie; Prihlasovacie meno:

zsnemocnicna.edupage.org/

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica

Škola rodinných financií ... Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia. E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky) Fotogaléria. zatiaľ žiadne údaje. Bezbariérová verzia +-Powered by ...

oapb.edupage.org/

Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica - EduPage

Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica. 6zs@povazska-bystrica.sk. 042 4261286. SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia. Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286.

sestkovo.edupage.org/

Stredná zdravotnícka škola , Školská 230, Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola , Školská 230, Považská Bystrica. info@szspb.tsk.sk. sekretariát: 042/432 14 46 riaditeľka: 042/432 68 25 PAM: 042/426 09 08. Školská 230, 017 01 Považská Bystrica Slovakia. IČO: 00607002. DIČ: 2020704521. e-mail: katarina.podolanova@szspb.tsk.sk ...

szspovb.edupage.org/

O škole | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POVAŽSKÁ BYSTRICA - EduPage

O škole | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POVAŽSKÁ BYSTRICA. predch | ďalej. Z histórie školy. Stredná odborná škola nadväzuje na tradíciu Odborného učilišťa pri Okresnom stavebnom podniku (OSP) v Považskej Bystrici, ktorá sa začala písať 1. septembra 1974. Riaditeľom novovzniknutej školy sa stáva pán Eduard Paliesek. Vyučuje ...

sospb.edupage.org/about/

Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská ...

Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300, Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85 Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia

zspodhradpb.edupage.org/

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica

Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. ... Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica Slovakia. www.dsakademien.sk.

rozkvet.edupage.org/

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská ...

Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici bola usporiadateľom XVI. ročníka Medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odboroch obrábač kovov, mechanik nastavovač a programátor obrábacích a zváracích strojov. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 1. – 2. júna 2023 pod záštitou hlavného garanta ...

soujpb.edupage.org/

Súkromná hotelová akadémia, M.R.Štefánika 147, 017 01 Považská Bystrica

škola Hlavná stránka. Podmienky prijatia. Kontakt. Hlavné menu. O škole. Fotogaléria. Novinky. Elektronická prihláška ... M. R. Štefánika 147, 017 01 Považská Bystrica 042/4443640 Mapa. Stupeň vzdelania ISCED 5B: 1. stupeň VYSOKOŠKOLSKÉHO vzdelávania. Titul „ Diplomovaný špecialista“ DiS. Prax vo firmách na celom ...

vospb.edupage.org/

Kontakt | Stredná zdravotnícka škola , Školská 230, Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola , Školská 230, Považská Bystrica. info@szspb.tsk.sk. sekretariát: 042/432 14 46 riaditeľka: 042/432 68 25 PAM: 042/426 09 08. Školská 230, 017 01 Považská Bystrica Slovakia. IČO: 00607002.

szspovb.edupage.org/contact/

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská ...

Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. ... Ul. slovenských partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica Slovakia. Prihlásenie; Prihlasovacie meno: Heslo: Neviem prihlasovacie meno alebo ...

spspb.edupage.org/

Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica

Tento školský rok boli prezentácie ročníkových projektov pre žiakov 4.C výnimočné, nakoľko ich prezentovali posledný krát na 1.stupni. Veľké nadšenie vložili do ich príprav a aj do samotnej prezentácie. Vybrali si zaujímavé a pútavé témy, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi a aj rodičmi.

piatazs.edupage.org/

Kontakt | Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica - EduPage

Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica. 6zs@povazska-bystrica.sk. 042 4261286. SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia. Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286.

sestkovo.edupage.org/contact/

Považská Bystrica – Wikipédia

Polohopis. Územie okresu Považská Bystrica zasahujú celky Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Považská Bystrica sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, obklopená troma pohoriami – Strážovskými vrchmi, Súľovskými vrchmi a Javorníkmi. Panoráme mesta dominuje vrch Veľký Manín s výškou 891 m, ktorý je viditeľný z veľkej časti mesta.

sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%A1_Bystrica

Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica

4zs@povazska-bystrica.sk 042/4323225 riaditeľka školy 042/4323642 administratíva,ekonomické oddelenie 042/4321681 školská jedáleň Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica Slovakia

zsstredpb.edupage.org/

Stredná priemyselná škola (Považská Bystrica, Slov. partizánov 1132/52 ...

Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici SPŠ v Považskej Bystrici pripravuje vo svojich študijných odboroch absolventov, ktorí majú možnosť nájsť uplatnenie ako stredné technické kádre a vysokokvalifikovaní robotníci.Zároveň pripravuje žiakov na štúdium na vysokých školách.V súčasnosti je možné na SPŠ študovať v odboroch: strojárstvo, Informačné a ...

sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_priemyseln%C3%A1_%C5%A1kola_(Pova%C5%BEsk%C3%A1_Bystrica,_Slov._partiz%C3%A1nov_1132/52)

Súkromná základná škola DSA Považská Bystrica | Povazska Bystrica

Súkromná základná škola DSA Považská Bystrica, Povazska Bystrica. 822 likes · 129 talking about this · 89 were here. Súkromná základná škola DSA v Považskej Bystrici, Rozkvet 2047, Považská Bystrica

www.facebook.com/dsapovazskabystrica/

Špeciálna materská škola | Spojená škola - EduPage

Spojená škola Považská Bystrica O škole. Špeciálna materská škola. Špeciálna základná škola. ZŠ pre žiakov s autizmom. Praktická škola. Zoznam modulov. Kontakt. ... 017 07 Považská Bystrica . Prevádzkový poriadok . dentifikačné údaje . Názov zariadenia: Spojená škola, organizačná zložka: Špeciálna materská ...

spojenaskolainternatnapb.edupage.org/text9/

Materská škola Železničná

Materská škola Železničná 74, 017 01 Považská Bystrica. vyhlasuje. obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie ...

www.mszeleznicna.sk/