Gréckokatolícka cirkev • okr. Považská Bystrica a okolie

Gréckokatolícka cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9ckokatol%C3%ADcka_ …

Keďže Gréckokatolícka cirkev je dedičkou byzantskej tradície, je uchovávateľkou mnohých umeleckých hodnôt, ktorých najznámejšími príkladmi sú napríklad ikony, drevené chrámy (cerkvi) alebo liturgická hudba, ktorej charakteristickým znakom je že nepoužíva hudobné nástroje iba ľudský hlas, a ktorú pomáha na ...

Katolicka cirkev na Slovensku

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev

Cirkev. Katolícka cirkev na Slovensku je prítomná v dvoch obradoch: latinský obrad (Rímskokatolícka cirkev) a byzantský obrad (Gréckokatolícka cirkev). Svoju činnosť, vznik a poslanie odvodzuje od učenia Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý je podľa vyznania viery jednou z troch božských osôb (spolu s Bohom Otcom a Duchom ...

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica

pb.fara.sk

Najnovšie. Vo všedné dni týždňa bývajú sv. omše ráno o 6:30 a večer o 18:30. /Milochov streda 17:30/. Spoveď býva každé ráno a každý večer od pondelka do soboty pol hodiny pred sv. omšou. Farská kancelária je otvorená: Utorok 7:45 – 9:00, 17:00 – 17:30. Piatok 7:45 – 9:00, 17:00 – 17:30./okrem 1. piatka/. Farský ...

Kontakt – Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica – Svätej rodiny

svrodiny.fara.sk/kontakt

Rímskokatolícka cirkev. Farnosť Považská Bystrica – Sv. rodiny. SNP 1462/91. 017 07 Považská Bystrica E-mail: pb.sv.rodiny@fara.sk. Telefón: 0910 852 232. IČO: 51016117 Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 3356 8807

Sväté písmo (Biblia) – Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská ...

svrodiny.fara.sk/svate-pismo-biblia

135 “Sväté písmo obsahuje Božie slovo a pretože je inšpirované, je skutočne Božím slovom“. 136 Boh je pôvodcom Svätého písma, lebo inšpiroval jeho ľudských autorov; on koná v nich a skrze nich. Tak nám dáva záruku, že ich spisy podávajú spásonosnú pravdu bez omylu.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica – Svätej rodiny

svrodiny.fara.sk

Pre zobrazenie aktuálnych oznamov kliknite na tlačítko … Sväté omše vo farnosti Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Sobota: Nedeľa

Kontakt - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica

pb.fara.sk/kontakt

017 01 Považská Bystrica. V zastúpení: ThLic. Pavol Mazúch, dekan. Telefón: 042/432 26 91. E-mail: pb@fara.sk. Bankový účet farnosti: SK16 0900 0000 0000 6366 0233 ... Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica ...

Považská Bystrica - Sv. rodiny - Žilinská diecéza - Rímskokatolícka cirkev

www.dcza.sk/sk/schematizmus/farnosti/povazska-by …

Farnosť vznikla v roku 2017 odčlenením sídliska SNP a mestských častí Hliny, Zakvášov, Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvašov a ulíc Podhlinie a Čiernohájska z Farnosti Považská Bystrica. Kostol Povýšenia svätého Kríža, Praznov (1994), výročný deň konsekrácie kostola – 25.9. Kostol sv. Jozefa Robotníka, Podmanín (2006)

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet - Zoznam

www.zoznam.sk/firma/2799838/Rimskokatolicka-cirk …

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet. Adresa: Rozkvet 4897, 01701 Považská Bystrica

Pohreby - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica

pb.fara.sk/pohreby

Pohreby. Vzkriesenie Ježiša Krista dáva nádej každému z nás, že smrť nie je koncom, ale iba bránou do večnosti. Kresťanským pohrebom preukazujeme zosnulému svoju úctu a lásku, vo viere ho odovzdávame do Božích rúk. Vybavovanie pohrebu sa koná na farskom úrade v úradných hodinách, alebo na čísle telefónu farského ...

Vyznanie viery – Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica ...

svrodiny.fara.sk/vyznanie-viery

Apoštolské vyznanie viery začína slovom verím. Je to krátke, predsa však nesmierne závažné a obsažné slovo. Lebo rozhoduje o celom živote. Ak teda poviem, že verím v Boha, to znamená, uznávam pravdu, že Boh jestvuje, že jestvuje okrem tohto sveta Bytosť, z ktorej všetko pochádza a ku ktorej sa všetko vráti.

Považská Bystrica - Žilinská diecéza - Rímskokatolícka cirkev

www.dcza.sk/sk/schematizmus/dekanaty/povazska-by …

NFP Nová materská škola Považská Bystrica; Verejné obstáravania; ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité; Základná škola sv. Augustína v Považskej Bystrici; ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom; Cirkevná škola Romualda Zaymusa; Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici; Katolická spojená škola Rajec

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Home - Facebook

www.facebook.com/pages/category/Religious-Organi …

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica. 755 likes · 5 talking about this. Stránka o dianí vo farnosti...

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Facebook

www.facebook.com/people/Gr%C3%A9ckokatol%C3%ADck …

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica. 871 likes · 26 talking about this. Stránka o dianí vo farnosti...

Považská Bystrica – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%A1_Bystrica

www.povazska-bystrica.sk: E-mail: primator @povazska-bystrica.sk: Adresa obecního úřadu: Mestský úrad Považská Bystrica Centrum 2/3 017 01 Považská Bystrica: Telefonní předvolba: 042: PSČ: 017 01: Označení vozidel (do r. 2022) PB: NUTS: 512842: multimediální obsah na Commons: Některá data mohou pocházet z datové položky.

Birmovanci - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica

www.pb.fara.sk/birmovanci

Birmovanci - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica. Sväté omše. Kontakt. Pokyny k príprave na birmovku: Príprava na birmovku prebieha. Birmovanecké stretnutia so svojím animátorom v čase, ktorý ste si dohodli. Okrem toho odporúčame byť na sv. omši vždy v piatok večer o 17:30. Treba byť vždy v nedeľu na sv ...

Ilava (okres) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ilava_(okres)

Okres Ilava je okres v Trenčianskom kraji na Slovensku.Má rozlohu 358,5 km², žije tu 57 129 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 159 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2022).Správne sídlo okresu je mesto Ilava.Na severe hraničí s Českom a okresmi Púchov, Považská Bystrica a Žilina a na juhu s okresom Trenčín a Prievidza. ...

Farské oznamy - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica

pb.fara.sk/farske-oznamy

Aktuálne oznamy pre Farnosť Považská Bystrica. Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.. Pozývame deti, aby rozsýpali kvietky v procesii a katechétky – učiteľky s mamičkami, aby ich usmerňovali.; Modlitby chvál budú v piatok po večernej sv. omši v Katolíckom dome.; Formačný deň pre tretiakov po prvom sv. prijímaní bude v sobotu od 9:00 ...

Miništranti - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Považská Bystrica

pb.fara.sk/ministranti

Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich. Miništrantská služba je služba Pánovi.Pán Ježiš ako nebeský Baránok prišiel slúžiť ľudstvu a otvoriť mu brány do večnosti.Túto službu zanechal svojej Cirkvi.

Stropkov (okres) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Stropkov_(okres)

Rímskokatolícka cirkev: 9351 44,68 Gréckokatolícka cirkev: 8034 38,38 Pravoslávna cirkev: 1370 6,55 Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 102 0,49 Reformovaná kresťanská cirkev: 14 0,07 Evanjelická cirkev metodistická: 10 0,05 Kresťanské zbory: 5 0,02 Apoštolská cirkev: 4 0,02 Cirkev československá husitská: 2 0,01 ...